Noi credem și mărturisim că Dumnezeu este singurul Dumnezeu Veșnic, Viu și Adevărat, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor, care există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Noi credem și mărturisim că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este adevărată, fără greșeală și demnă de toată încrederea, fiind autoritatea supremă în toate domeniile vieții.

Noi credem și mărturisim că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat ca Om, prin Duhul Sfânt, născut de fecioara Maria. Credem în jertfa Sa ca și Mântuitor care A-nviat și este Viu în vecii vecilor.

Noi credem și mărturisim că omul este creat de Dumnezeu după Chipul și asemănarea Sa, Geneza 1:26a- „Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră”. Pentru preamărirea Sa și o viață fericită în El.

Noi credem și mărturisim că sfințirea este lucrarea progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața păcătosului mântuit.

Noi credem și mărturisim că toți cei născuți din nou formează Biserica, Trupul lui Hristos, care este Mireasa Domnului, iar Capul Bisericii este Domnul Isus Hristos.

Noi credem și mărturisim învierea morților, existența Raiului și Iadului.

Noi credem și mărturisim că Domnul Isus Hristos va reveni să-și ia Biserica, iar cei mântuiți vor intra într-o stare veșnică a slavei lui Dumnezeu.